اجرای مانورزلزله درمدرسه شهید جهانی شهرستان ابرکوه

اجرای مانورزلزله درمدرسه شهید جهانی شهرستان ابرکوه

به مناسبت روزایمنی دربرابرزلزله وبه منظور ارتقاءسطح آگاهی دانش آموزان دررابطه با  زلزله آموزشهای لازم به آنان درزمینه چگونگی نجات جان خوددرهنگام زلزله ارائه شد. بعدازفراگیری  آموزش های لازم

وبابه صدادرآمدن آژیرخطراین مانورتوسط دانش اموزان اجراشد ابتدا دانش اموزان اقدام به پناهگیری و سپس خروج ایمن از مدرسه نمودند

photo_2016-12-04_13-48-48 photo_2016-12-04_13-48-57 photo_2016-12-04_13-48-58 photo_2016-12-04_13-49-09 photo_2016-12-04_13-49-17 photo_2016-12-04_13-49-19 photo_2016-12-04_13-49-28 photo_2016-12-04_13-49-30 photo_2016-12-04_13-49-34 photo_2016-12-04_13-49-36 photo_2016-12-04_13-49-46 photo_2016-12-04_13-49-59

درباره نویسنده

155مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .