درادامه اجرای طرح خادم صورت گرفت مراجعه داوطلبان خادم جمعیت هلال احمرشهرستان ابرکوه به درب منازل

درادامه اجرای طرح خادم صورت گرفت  مراجعه داوطلبان خادم جمعیت هلال احمرشهرستان ابرکوه به درب منازل

طرح خادم باهدف ارتقاء سطح آمادگی خانواده ها دربرابرمخاطرات اجرا            می شود.

 این طرح که یک طرح کشوری است باهمکاری داوطلبان خادم جمعیت هلال احمرانجام می شود.

دراین طرح داوطلبان خادم با آموزشهایی که درراستای اجرای طرح فرا می گیرندبه درب منازل مراجعه وآموزشهای لازم رادرخصوص چگونگی آمادگی دربرابرمخاطرات به خانواده هاارائه می دهنداین طرح درشهرستان ابرکوه ازاواخردیماه شروع شده وهم اکنون درحال اجرا است/.

photo_2017-01-21_10-35-08 photo_2017-01-21_10-35-13 photo_2017-01-21_10-35-17 photo_2017-01-22_09-53-12 photo_2017-01-22_09-53-19 photo_2017-01-22_09-53-20 photo_2017-01-22_09-53-21 photo_2017-01-22_09-53-22 photo_2017-01-24_08-31-08 photo_2017-01-24_08-31-11 photo_2017-01-24_08-31-14 photo_2017-01-24_08-31-16 photo_2017-01-24_09-10-52 photo_2017-01-24_09-10-53 (2) photo_2017-01-24_09-10-53 photo_2017-01-24_09-10-54 photo_2017-01-24_09-10-55photo_2017-01-24_09-10-34

درباره نویسنده

155مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .