رفتن به بالا

  • اصول هفتگانه نهضت صلیب سرخ و هلال احمر

    اصول هفتگانه

    اصول هفتگانه نهضت صلیب سرخ و هلال احمر Fundamental Principles of International Red Cross & Red Crescent Movement بی غرضی–  Impartiality  نهضت هیچگونه جهت‌گیری نسبت به ملیت، نژاد، عقیده مذهبی، طبقه یا عقاید سیاسی ندارد. نهضت تلاش می‌کند تا با توجه به نیاز افراد، رنج ایشان را التیام بخشد و موارد حیاتی‌تر را ترجیح دهد. بی طرفی –  Neutrality به منظور بهره‌بردن از اطمینان همگانی، نهضت در درگیری‌ها از هیچ ...