رفتن به بالا

  • توصیه نامه کارشناسان جمعیت هلال احمر بر اساس تجربیات قبلی و پژوهش های بین المللی

    قبل، حین و بعد از وقوع زلزله چه کار کنیم؟

    زلزله خبر نمی کند. زمان، مکان و شدت آن هم در هیچ کجای دنیا با دانش فعلی بشر قابل پیش بینی نیست. تنها چاره کار این است که خودمان را برای وقوع آن همیشه آماده نگه داریم. قبل، حین و بعد از وقوع زلزله چه کار کنیم؟/ توصیه نامه کارشناسان جمعیت هلال احمر بر اساس تجربیات قبلی و پژوهش های بین المللی زلزله خبر نمی کند. زمان، مکان و شدت آن هم در هیچ کجای دنیا با دانش فعلی بشر قابل ...